Bài thơ “Bác Nông Dân”

Lời bài thơ “Bác Nông Dân”

Chúng ta có đủ cơm ăn
Ấy là nhờ bác nông dân cấy cày
Nắng mưa bác chẳng ngừng tay
Làm việc suốt ngày, bác vẫn vui tươi

– Phương Hoa


Xem thêm:

  • Bài thơ “Hoa kết trái”