Tỉnh Vĩnh Phúc Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện?

Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố và 7 huyện với 136 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 15 phường, 16 thị trấn và 105 xã.

Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Vĩnh Phúc có 2 thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên.

Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Vĩnh Phúc có 7 huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Vĩnh Phúc Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.