Những câu ca dao, tục ngữ về Siêng Năng Kiên Trì

Những câu ca dao, tục ngữ về Siêng Năng Kiên Trì 1

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập những câu ca dao, tục ngữ về siêng năng kiên trì của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Có chí thì nên.​​​ - Khuyết danh

Hữu chí cánh thành.​​​ - Khuyết danh

Có chí làm quan, có có gan làm giàu.​​​ - Khuyết danh

Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.​​​ - Khuyết danh

Mưu cao chẳng bằng chí dày.​​​ - Khuyết danh

Thua keo này bày keo khác.​​​ - Khuyết danh

Trời sinh voi, trời sinh cỏ.​​​ - Khuyết danh

Hết cơn bĩ cực, đến kì thái lai.​​​ - Khuyết danh

Ai đội đá mà sống ở đời.​​​ - Khuyết danh

Ba cái vui thì trẻ, ba cái bẽ thì già.​​​ - Khuyết danh

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.​​​ - Khuyết danh

Chớ vì nghẹn một miếng mà bỏ bữa bỏ ăn, chớ vì ngã một lần mà chân không bước.​​​ - Khuyết danh

Có cứng mới đứng được đầu gió.​​​ - Khuyết danh

Không vào hang hổ, sao bắt được hổ. - Khuyết danh

Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch. - Khuyết danh

Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn,
Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim. - Khuyết danh

Dẫu rằng chí thiễn tài hèn
Chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ. - Khuyết danh

Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai. - Khuyết danh

Hãy cho bền chí câu cua,
Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai. - Khuyết danh

Người đời ai khỏi gian nan
Gian nan có thuở thanh nhàn có khi. - Khuyết danh

Có bột mới gột nên hồ
Tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan. - Khuyết danh

Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai đổi hướng xoay chiều mặc ai. - Khuyết danh

Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu, có chí thì nên. - Khuyết danh

Non cao cũng có đường trèo
Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi. - Khuyết danh

Non cao cũng có đường trèo
Những bệnh hiểm nghèo có thuốc thần tiên. - Khuyết danh

Nguồn: Từ điển danh ngôn

Hy vọng, qua bài viết “Những câu ca dao, tục ngữ về Siêng Năng Kiên Trì” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *