31+ Từ vựng Tiếng Anh về Văn Phòng Phẩm, Chủ đề Văn Phòng

Từ vựng Tiếng Anh về Văn Phòng Phẩm có tất cả 31 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng Tiếng Anh về Văn Phòng Phẩm

 1. switchboard operator /ˈswɪtʃ.bɔːd ˈɒp.ər.eɪtəʳ/ – người trực tổng đài
 2. headset /ˈhed.set/ – tai nghe
 3. switchboard /ˈswɪtʃ.bɔːd/ – tổng đài
 4. printer /ˈprɪn.təʳ/ – máy in
 5. cubicle /ˈkjuː.bɪ.kļ/ – từng phòng nhỏ
 6. typist /ˈtaɪ.pɪst/ – nhân viên đánh máy
 7. word processor /wɜːd ˈprəʊ.ses.əʳ/ – máy xử lí văn bản
 8. printout /ˈprɪnt.aʊt/ – dữ liệu in ra
 9. calendar /ˈkæl.ɪn.dəʳ/ – lịch
 10. typewriter /ˈtaɪpˌraɪ.təʳ/ – máy chữ
 11. secretary /ˈsek.rə.tri/ – thư kí
 12. in-box /ˈɪn.bɒks/ – công văn đến
 13. desk /desk/ – bàn làm việc
 14. rolodex /ˈroʊləˌdɛks/ – hộp đựng danh thiếp
 15. telephone /ˈtel.ɪ.fəʊn/ – điện thoại
 16. computer /kəmˈpjuː.təʳ/ – máy tính
 17. typing chair /ˈtaɪ.pɪŋ tʃeəʳ/ – ghế văn phòng
 18. manager /ˈmæn.ɪ.dʒəʳ/ – người quản lý, giám đốc
 19. calculator /ˈkæl.kjʊ.leɪ.təʳ/ – máy tính
 20. bookcase /ˈbʊk.keɪs/ – tủ sách
 21. file cabinet /faɪl ˈkæb.ɪ.nət/ – tủ đựng tài liệu
 22. file folder /faɪl ˈfəʊl.dəʳ/ – tập hồ sơ
 23. file clerk /faɪl klɑːk/ – nhân viên văn thư
 24. photocopier /ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.əʳ/ – máy phô tô
 25. message pad /ˈmes.ɪdʒ pæd/ – giấy nhắn
 26. (legal) pad /pæd/ – tập giấy viết
 27. stapler /ˈsteɪ.pləʳ/ – cái dập ghim
 28. paper clips /ˈpeɪ.pəʳ klɪps/ – kẹp giấy
 29. staple remover /ˈsteɪ.pļ rɪˈmuː.vəʳ/ – cái gỡ ghim giấy
 30. pencil sharpener /ˈpent.səl ˈʃɑː.pən.əʳ/ – gọt bút chì
 31. envelope /ˈen.və.ləʊp/ – phong bì thư

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng Tiếng Anh về Văn Phòng Phẩm” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x