Category Archives: Từ điển danh ngôn

Từ điển danh ngôn gồm những câu danh ngôn hay, lời hay ý đẹp của các bậc danh nhân, sắp xếp theo chỉ mục để tiện cho việc tra cứu.

Danh ngôn là gì?

Danh ngôn là những câu nói của các lãnh tụ, danh nhân, các nhà văn, nhà thơ lỗi lạc,…

90+ Câu Nói Hay, Danh Ngôn Về Thời Gian (2024)

Thời gian, một sức mạnh không thể chạm vào mà điều chỉnh cuộc sống của [...]