Những từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ L thông dụng

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ L có tất cả 121 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ L

 1. litre (n) /´li:tə/ lít
 2. label (n) (v) /leibl/ nhãn, mác; dán nhãn, ghi mác
 3. laboratory, lab (n) /ˈlæbrəˌtɔri/ phòng thí nghiệm
 4. labour (BrE) (NAmE labor) (n) /’leibз/ lao động; công việc
 5. lack (of) (n) (v) /læk/ sự thiếu; thiếu
 6. lacking (adj) /’lækiη/ ngu đần, ngây ngô
 7. lady (n) /ˈleɪdi/ người yêu, vợ, quý bà, tiểu thư
 8. lake (n) /leik/ hồ
 9. lamp (n) /læmp/ đèn
 10. land (n) (v) /lænd/ đất, đất canh tác, đất đai
 11. landscape (n) /’lændskeip/ phong cảnh
 12. lane (n) /lein/ đường nhỏ (làng, hẻm phố)
 13. language (n) /ˈlæŋgwɪdʒ/ ngôn ngữ
 14. large (adj) /la:dʒ/ rộng, lớn, to
 15. largely (adv) /´la:dʒli/ phong phú, ở mức độ lớn
 16. last det., (adv)., (n) (v) /lɑ:st/ lầm cuối, sau cùng; người cuối cùng; cuối cùng, rốt hết; kéo dài
 17. late (adj) (adv) /leit/ trễ, muộn
 18. later (adv)., (adj) /leɪtə(r)/ chậm hơn
 19. latest (adj) (n) /leitist/ muộn nhất, chậm nhất, gần đây nhất
 20. latter (adj) (n) /´lætə/ sau cùng, gần đây, mới đây
 21. laugh (v) (n) /lɑ:f/ cười; tiếng cười
 22. launch (v) (n) /lɔ:ntʃ/ hạ thủy (tàu); khai trương; sự hạ thủy, buổi giới thiệu sản phầm
 23. law (n) /lo:/ luật
 24. lawyer (n) /ˈlɔyər , ˈlɔɪər/ luật sư
 25. lay (v) /lei/ xếp, đặt, bố trí
 26. layer (n) /’leiə/ lớp
 27. lazy (adj) /’leizi/ lười biếng
 28. lead /li:d/ (v) (n) lãnh đạo, dẫn dắt; sự lãnh đạo, sự hướng dẫn
 29. leading (adj) /´li:diη/ lãnh đạo, dẫn đầu
 30. leader (n) /´li:də/ người lãnh đạo, lãnh tụ
 31. leaf (n) /li:f/ lá cây, lá (vàng…)
 32. league (n) /li:g/ liên minh, liên hoàn
 33. lean (v) /li:n/ nghiêng, dựa, ỷ vào
 34. learn (v) / lə:n/ học, nghiên cứu
 35. least det., pro(n) (adv) /li:st/ tối thiểu; ít nhất
 36. at least ít ra, ít nhất, chí ít
 37. leather (n) /’leðə/ da thuộc
 38. leave (v) /li:v/ bỏ đi, rời đi, để lại
 39. leave out bỏ quên, bỏ sót
 40. lecture (n) /’lekt∫ә(r)/ bài diễn thuyết, bài thuyết trình, bài nói chuyện
 41. left (adj) (adv) (n) /left/ bên trái; về phía trái
 42. leg (n) /´leg/ chân (người, thú, bà(n)..)
 43. legal (adj) /ˈligəl/ hợp pháp
 44. legally (adv) /’li:gзlizm/ hợp pháp
 45. lemon (n) /´lemən/ quả chanh
 46. lend (v) /lend/ cho vay, cho mượn
 47. length (n) /leɳθ/ chiều dài, độ dài
 48. less det., pro (n) (adv) /les/ nhỏ bé, ít hơn; số lượng ít hơn
 49. lesson (n) /’lesn/ bài học
 50. let (v) /lεt/ cho phép, để cho
 51. letter (n) /’letə/ thư; chữ cái, mẫu tự
 52. level (n) (adj) /’levl/ trình độ, cấp, vị trí; bằng, ngang bằng
 53. library (n) /’laibrəri/ thư viện
 54. licence (BrE) (NAmE license) (n) /ˈlaɪsəns/ bằng, chứng chỉ, bằng cử nhân; sự cho phép
 55. license (v) /’laisзns/ cấp chứng chỉ, cấp bằng, cho phép
 56. lid (n) /lid/ nắp, vung (xoong, nồi..); mi mắt (eyelid)
 57. lie (v) (n) /lai/ nói dối; lời nói dối, sự dối trá
 58. life (n) /laif/ đời, sự sống
 59. lift (v) (n) /lift/ giơ lên, nhấc lên; sự nâng, sự nhấc lên
 60. light (n)(adj) (v) /lait/ ánh sáng; nhẹ, nhẹ nhàng; đốt, thắp sáng
 61. lightly (adv) /´laitli/ nhẹ nhàng
 62. like prep., (v) conj. /laik/ giống như; thích; như
 63. unlike prep., (adj) /ʌn´laik/ khác, không giống
 64. likely (adj) (adv) /´laikli/ có thể đúng, có thể xảy ra, có khả năng; có thể, chắc vậy
 65. unlikely (adj) /ʌnˈlaɪkli/ không thể xảy ra, không chắc xảy ra
 66. limit (n) (v) /’limit/ giới hạn, ranh giới; giới hạn, hạn chế
 67. limited (adj) /ˈlɪmɪtɪd/ hạn chế, có giới hạn
 68. line (n) /lain/ dây, đường, tuyến
 69. link (n) (v) /lɪɳk/ mắt xích, mối liên lạc; liên kết, kết nối
 70. lip (n) /lip/ môi
 71. liquid (n) (adj) /’likwid/ chất lỏng; lỏng, êm ái, du dương, không vững
 72. list (n) (v) /list/ danh sách; ghi vào danh sách
 73. listen (to) (v) /’lisn/ nghe, lắng nghe
 74. literature (n) /ˈlɪtərətʃər/ văn chương, văn học
 75. litre (BrE) (NAmE liter) (n) (abbr. l) /´li:tə/ lít
 76. little (adj) det., pro(n) (adv) /’lit(ә)l/ nhỏ, bé, chút ít; không nhiều; một chút
 77. a little det., pro(n) nhỏ, một ít
 78. live (adj) (adv) /liv/ sống, hoạt động
 79. live (v) /liv/ sống
 80. living (adj) /’liviŋ/ sống, đang sống
 81. lively (adj) /’laivli/ sống, sinh động
 82. load (n) (v) /loud/ gánh nặng, vật nặng; chất, chở
 83. unload (v) /ʌn´loud/ cất gánh nặng, dỡ hàng
 84. loan (n) /ləʊn/ sự vay mượn
 85. local (adj) /’ləʊk(ə)l/ địa phương, bộ phận, cục bộ
 86. locally (adv) /ˈloʊkəli/ có tính chất địa phương, cục bộ
 87. locate (v) /loʊˈkeɪt/ xác định vị trí, định vị
 88. located (adj) /loʊˈkeɪtid/ định vị
 89. location (n) /louk´eiʃən/ vị trí, sự định vị
 90. lock (v) (n) /lɔk/ khóa; khóa
 91. logic (n) /’lɔdʤik/ lô gic
 92. logical (adj) /’lɔdʤikəl/ hợp lý, hợp logic
 93. lonely (adj) /´lounli/ cô đơn, bơ vơ
 94. long (adj) (adv) /lɔɳ/ dài, xa; lâu
 95. look (v) (n) /luk/ nhìn; cái nhìn
 96. look after (especially BrE) trông nom, chăm sóc
 97. look at nhìn, ngắm, xem
 98. look for tìm kiếm
 99. look forward to mong đợi cách hân hoan
 100. loose (adj) /lu:s/ lỏng, không chặt
 101. loosely (adv) /´lu:sli/ lỏng lẻo
 102. lord (n) /lɔrd/ Chúa, vua
 103. lorry (n) (BrE) /´lɔ:ri/ xe tải
 104. lose (v) /lu:z/ mất, thua, lạc
 105. lost (adj) /lost/ thua, mất
 106. loss (n) /lɔs , lɒs/ sự mất, sự thua
 107. lot: a lot (of) (also lots (of)) pro(n)det., (adv) /lɒt/ số lượng lớn; rất nhiều
 108. loud (adj) (adv) /laud/ to, inh ỏi, ầm ĩ; to, lớn (nói)
 109. loudly (adv) /’laudili/ ầm ĩ, inh ỏi
 110. love (n) (v) /lʌv/ tình yêu, lòng yêu thương; yêu, thích
 111. lovely (adj) /ˈlʌvli/ đẹp, xinh xắn, có duyên
 112. lover (n) /´lʌvə/ người yêu, người tình
 113. low (adj) (adv) /lou/ thấp, bé, lùn
 114. loyal (adj) /’lɔiəl/ trung thành, trung kiên
 115. luck (n) /lʌk/ may mắn, vận may
 116. lucky (adj) /’lʌki/ gặp may, gặp may mắn, hạnh phúc
 117. unlucky (adj) /ʌn´lʌki/ không gặp may, bất hạnh
 118. luggage (n) (especially BrE) /’lʌgiʤ/ hành lý
 119. lump (n) /lΛmp/ cục, tảng, miếng; cái bướu
 120. lunch (n) /lʌntʃ/ bữa ăn trưa
 121. lung (n) /lʌη/ phổi

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ L

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ L” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x