Những từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ H thông dụng

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ H có tất cả 107 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ H

 1. habit (n) /´hæbit/ thói quen, tập quán
 2. hair (n) /heə/ tóc
 3. hairdresser (n) /’heədresə/ thợ làm tóc
 4. half (n)det., pro (n) (adv) /hɑ:f/ một nửa, phần chia đôi, nửa giờ; nửa
 5. hall (n) /hɔ:l/ đại sảnh, tòa (thị chính), hội trường
 6. hammer (n) /’hæmə/ búa
 7. hand (n) (v) /hænd/ tay, bàn tay; trao tay, truyền cho
 8. handle (v) (n) /’hændl/ cầm, sờ mó; tay cầm, móc quai
 9. hang (v) /hæŋ/ treo, mắc
 10. happen (v) /’hæpən/ xảy ra, xảy đến
 11. happiness (n) /’hæpinis/ sự sung sướng, hạnh phúc
 12. unhappiness (n) /ʌn´hæpinis/ nỗi buồn, sự bất hạnh
 13. happy (adj) /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc
 14. happily (adv) /’hæpili/ sung sướng, hạnh phúc
 15. unhappy (adj) /ʌn´hæpi/ buồn rầu, khốn khổ
 16. hard (adj) (adv) /ha:d/ cứng, rắn, hà khắc; hết sức cố gắng, tích cực
 17. hardly (adv) /´ha:dli/ khắc nghiệt, nghiêm khắc, tàn tệ, khó khăn
 18. harm (n) (v) /hɑ:m/ thiệt hại, tổn hao; làm hại, gây thiệt hại
 19. harmful (adj) /´ha:mful/ gây tai hại, có hại
 20. harmless (adj) /´ha:mlis/ không có hại
 21. hat (n) /hæt/ cái mũ
 22. hate (v) (n) /heit/ ghét; lòng căm ghét, thù hận
 23. hatred (n) /’heitrid/ lòng căm thì, sự căm ghét
 24. have (v) auxiliary (v) /hæv, həv/ có
 25. have to modal (v) phải (bắt buộc, có bổn phận phải)
 26. he pro(n) /hi:/ nó, anh ấy, ông ấy
 27. head (n) (v) /hed/ cái đầu (người, thú); chỉ huy, lãnh đại, dẫn đầu
 28. headache (n) /’hedeik/ chứng nhức đầu
 29. heal (v) /hi:l/ chữa khỏi, làm lành
 30. health (n) /hɛlθ/ sức khỏe, thể chất, sự lành mạnh
 31. healthy (adj) /’helθi/ khỏe mạnh, lành mạnh
 32. hear (v) /hiə/ nghe
 33. hearing (n) /ˈhɪərɪŋ/ sự nghe, thính giác
 34. heart (n) /hɑ:t/ tim, trái tim
 35. heat (n) (v) /hi:t/ hơi nóng, sức nóng
 36. heating (n) /’hi:tiη/ sự đốt nóng, sự làm nóng
 37. heaven (n) /ˈhɛvən/ thiên đường
 38. heavy (adj) /’hevi/ nặng, nặng nề
 39. heavily (adv) /´hevili/ nặng, nặng nề
 40. heel (n) /hi:l/ gót chân
 41. height (n) /hait/ chiều cao, độ cao; đỉnh, điểm cao
 42. hell (n) /hel/ địa ngục
 43. hello exclamation, (n) /hз’lou/ chào, xin chào; lời chào
 44. help (v) (n) /’help/ giúp đỡ; sự giúp đỡ
 45. helpful (adj) /´helpful/ có ích; giúp đỡ
 46. hence (adv) /hens/ sau đây, kể từ đây; do đó, vì thế
 47. her pro(n)det. /hз:/ nó, chị ấy, cô ấy, bà ấy
 48. hers pro(n) /hə:z/ cái của nó, cái của cô ấy, cái của chị ấy, cái của bà ấy
 49. here (adv) /hiə/ đây, ở đây
 50. hero (n) /’hiərou/ người anh hùng
 51. herself pro(n) /hə:´self/ chính nó, chính cô ta, chính chị ta, chính bà ta
 52. hesitate (v) /’heziteit/ ngập ngừng, do dự
 53. hi exclamation /hai/ xin chào
 54. hide (v) /haid/ trốn, ẩn nấp; che giấu
 55. high (adj) (adv) /hai/ cao, ở mức độ cao
 56. highly (adv) /´haili/ tốt, cao; hết sức, ở mức độ cao
 57. highlight (v) (n) /ˈhaɪˌlaɪt/ làm nổi bật, nêu bật; chỗ nổi bật nhất, đẹp, sáng nhất
 58. highway (n) (especially NAmE) /´haiwei/ đường quốc lộ
 59. hill (n) /hil/ đồi
 60. him pro(n) /him/ nó, hắn, ông ấy, anh ấy
 61. himself pro(n) /him´self/ chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta
 62. hip (n) /hip/ hông
 63. hire (v) (n) /haiə/ thuê, cho thuê (nhà…); sự thuê, sự cho thuê
 64. his det., pro(n) /hiz/ của nó, của hắn, của ông ấy, của anh ấy; cái của nó, cái của hắn, cái của ông ấy, cái của anh ấy
 65. historical (adj) /his’tɔrikəl/ lịch sử, thuộc lịch sử
 66. history (n) /´histəri/ lịch sử, sử học
 67. hit (v) (n) /hit/ đánh, đấm, ném trúng; đòn, cú đấm
 68. hobby (n) /’hɒbi/ sở thích riêng
 69. hold (v) (n) /hould/ cầm, nắm, giữ; sự cầm, sự nắm giữ
 70. hole (n) /’houl/ lỗ, lỗ trống; hang
 71. holiday (n) /’hɔlədi/ ngày lễ, ngày nghỉ
 72. hollow (adj) /’hɔlou/ rỗng, trống rỗng
 73. holy (adj) /ˈhoʊli/ linh thiêng; sùng đạo
 74. home (n) (adv).. /hoʊm/ nhà; ở tại nhà, nước mình
 75. homework (n) /´houm¸wə:k/ bài tập về nhà (học sinh), công việc làm ở nhà
 76. honest (adj) /’ɔnist/ lương thiện, trung thực, chân thật
 77. honestly (adv) /’ɔnistli/ lương thiện, trung thực, chân thật
 78. honour (BrE) (NAmE honor) (n) /’onз/ danh dự, thanh danh, lòng kính trọng
 79. in honour/honor of để tỏ lòng tôn kính, trân trọng đối với
 80. hook (n) /huk/ cái móc; bản lề; lưỡi câu
 81. hope (v) (n) /houp/ hy vọng; nguồn hy vọng
 82. horizontal (adj) /,hɔri’zɔntl/ (thuộc) chân trời, ở chân trời; ngang, nằm ngang (trục hoành)
 83. horn (n) /hɔ:n/ sừng (trâu, bò…)
 84. horror (n) /´hɔrə/ điều kinh khủng, sự ghê rợn
 85. horse (n) /hɔrs/ ngựa
 86. hospital (n) /’hɔspitl/ bệnh viện, nhà thương
 87. host (n) (v) /houst/ chủ nhà, chủ tiệc; dẫn (c.trình), đăng cai tổ chức (hội nghị….)
 88. hot (adj) /hɒt/ nóng, nóng bức
 89. hotel (n) /hou´tel/ khách sạn
 90. hour (n) /’auз/ giờ
 91. house (n) /haus/ nhà, căn nhà, toàn nhà
 92. housing (n) /´hauziη/ nơi ăn chốn ở
 93. household (n) (adj) /´haushould/ hộ, gia đình; (thuộc) gia đình
 94. how (adv) /hau/ thế nào, như thế nào, làm sao, ra sao
 95. however (adv) /hau´evə/ tuy nhiên, tuy vậy, dù thế nào
 96. huge (adj) /hjuːdʒ/ to lớn, khổng lồ
 97. human (adj) (n) /’hju:mən/ (thuộc) con người, loài người
 98. humorous (adj) /´hju:mərəs/ hài hước, hóm hỉnh
 99. humour (BrE) (NAmE humor) (n) /´hju:mə/ sự hài hước, sự hóm hỉnh
 100. hungry (adj) /’hΔŋgri/ đó
 101. hunt (v) /hʌnt/ săn, đi săn
 102. hunting (n) /’hʌntiɳ/ sự đi săn
 103. hurry (v) (n) /ˈhɜri , ˈhʌri/ sự vội vàng, sự gấp rút
 104. in a hurry vội vàng, hối hả, gấp rút
 105. hurt (v) /hɜrt/ làm bị thương, gây thiệt hại
 106. husband (n) /´hʌzbənd/ người chồng

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ H

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ H” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x