Những từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ F thông dụng

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ F có tất cả 170 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ F

 1. face (n) (v) /feis/ mặt, thể diện; đương đầu, đối phó, đối mặt
 2. facility (n) /fəˈsɪlɪti/ điều kiện dễ dàng, sự dễ dàng, thuận lợi
 3. fact (n) /fækt/ việc, sự việc, sự kiện
 4. factor (n) /’fæktə / nhân tố
 5. factory (n) /’fæktəri/ nhà máy, xí nghiệp, xưởng
 6. fail (v) /feil/ sai, thất bại
 7. failure (n) /ˈfeɪlyər/ sự thất bại, người thất bại
 8. faint (adj) /feɪnt/ nhút nhát, yếu ớt
 9. faintly (adv) /’feintli/ nhút nhát, yếu ớt
 10. fair (adj) /feə/ hợp lý, công bằng; thuận lợi
 11. fairly (adv) /’feəli/ hợp lý, công bằng
 12. unfair (adj) /ʌn´fɛə/ gian lận, không công bằng; bất lợi
 13. unfairly (adv) /ʌn´fɛəli/ gian lận, không công bằng; bất lợi
 14. faith (n) /feiθ/ sự tin tưởng, tin cậy; niềm tin, vật đảm bảo
 15. faithful (adj) /’feiθful/ trung thành, chung thủy, trung thực
 16. faithfully (adv) /’feiθfuli/ trung thành, chung thủy, trung thực
 17. yours faithfully (BrE) bạn chân thành
 18. fall (v) (n) /fɔl/ rơi, ngã, sự rơi, ngã
 19. fall over ngã lộn nhào, bị đổ
 20. false (adj) /fo:ls/ sai, nhầm, giả dối
 21. fame (n) /feim/ tên tuổi, danh tiếng
 22. familiar (adj) /fəˈmiliər/ thân thiết, quen thộc
 23. family (n) (adj) /ˈfæmili/ gia đình, thuộc gia đình
 24. famous (adj) /’feiməs/ nổi tiếng
 25. fan (n) /fæn/ người hâm mộ
 26. fancy (v) (adj) /ˈfænsi/ tưởng tượng, cho, nghĩ rằng; tưởng tượng
 27. far (adv)., (adj) /fɑ:/ xa
 28. further (adj) /’fə:ðə/ xa hơn nữa; thêm nữa
 29. farm (n) /fa:m/ trang trại
 30. farming (n) /’fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt, đồng áng
 31. farmer (n) /’fɑ:mə(r)/ nông dân, người chủ trại
 32. fashion (n) /’fæ∫ən/ mốt, thời trang
 33. fashionable (adj) /’fæʃnəbl/ đúng mốt, hợp thời trang
 34. fast (adj) (adv) /fa:st/ nhanh
 35. fasten (v) /’fɑ:sn/ buộc, trói
 36. fat (adj) (n) /fæt/ béo, béo bở; mỡ, chất béo
 37. father (n) /’fɑ:ðə/ cha (bố)
 38. faucet (n) (NAmE) /ˈfɔsɪt/ vòi (ở thùng rượu….)
 39. fault (n) /fɔ:lt/ sự thiết sót, sai sót
 40. favour (BrE) (NAmE favor) (n) /’feivз/ thiện ý, sự quý mến; sự đồng ý; sự chiếu cố
 41. in favour/favor (of) ủng hộ cái gì (to be in favour of something )
 42. favourite (NAmE favorite) (adj) (n) /’feivзrit/ được ưa thích; người (vật) được ưa thích
 43. fear (n) (v) /fɪər/ sự sợ hãi, e sợ; sợ, lo ngại
 44. feather (n) /’feðə/ lông chim
 45. feature (n) (v) /’fi:tʃə/ nét đặt biệt, điểm đặc trưng; mô tả nét đặc biệt, đặc trưng của…
 46. February (n) (abbr. Feb.) /´februəri/ tháng 2
 47. federal (adj) /’fedərəl/ liên bang
 48. fee (n) /fi:/ tiền thù lao, học phí
 49. feed (v) /fid/ cho ăn, nuôi
 50. feel (v) /fi:l/ cảm thấy
 51. feeling (n) /’fi:liɳ/ sự cảm thấy, cảm giác
 52. fellow (n) /’felou/ anh chàng (đang yêu), đồng chí
 53. female (adj) (n) /´fi:meil/ thuộc giống cái; giống cái
 54. fence (n) /fens/ hàng rào
 55. festival (n) /’festivəl/ lễ hội, đại hội liên hoan
 56. fetch (v) /fetʃ/ tìm về, đem về; làm bực mình; làm say mê, quyến rũ
 57. fever (n) /’fi:və/ cơn sốt, bệnh sốt
 58. few det., (adj) pro(n) /fju:/ ít,vài; một ít, một vài
 59. a few một ít, một vài
 60. field (n) /fi:ld/ cánh đồng, bãi chiến trường
 61. fight (v) (n) /fait/ đấu tranh, chiến đấu; sự đấu tranh, cuộc chiến đấu
 62. fighting (n) /´faitiη/ sự chiến đấu, sự đấu tranh
 63. figure (n) (v) /figә(r)/ hình dáng, nhân vật; hình dung, miêu tả
 64. file (n) /fail/ hồ sơ, tài liệu
 65. fill (v) /fil/ làm đấy, lấp kín
 66. film (n) (v) /film/ phim, được dựng thành phim
 67. final (adj) (n) /’fainl/ cuối cùng, cuộc đấu chung kết
 68. finally (adv) /´fainəli/ cuối cùng, sau cùng
 69. finance (n) (v) /fɪˈnæns , ˈfaɪnæns/ tài chính; tài trợ, cấp vốn
 70. financial (adj) /fai’næn∫l/ thuộc (tài chính)
 71. find (v) /faind/ tìm, tìm thấy
 72. find out sth khám phá, tìm ra
 73. fine (adj) /fain/ tốt, giỏi
 74. finely (adv) /´fainli/ đẹp đẽ, tế nhị, cao thượng
 75. finger (n) /’fiɳgə/ ngón tay
 76. finish (v) (n) kết thúc, hoàn thành; sự kết thúc, phần cuối
 77. finished (adj) /ˈfɪnɪʃt/ hoàn tất, hoàn thành
 78. fire (n) (v) /’faiə/ lửa; đốt cháy
 79. set fire to đốt cháy cái gì
 80. firm (n)(adj) (adv) /’fə:m/ hãng, công ty; chắc, kiên quyết, vũng vàng, mạnh mẽ
 81. firmly (adv) /´fə:mli/ vững chắc, kiên quyết
 82. first det., ordinal number, (adv)., (n) /fə:st/ thứ nhất, đầu tiên, trước hết; người, vật đầu tiên, thứ nhất at first trực tiếp
 83. fish (n) (v) /fɪʃ/ cá, món cá; câu cá, bắt cá
 84. fishing (n) /´fiʃiη/ sự câu cá, sự đánh cá
 85. fit (v) (adj) /fit/ hợp, vừa; thích hợp, xứng đáng
 86. fix (v) /fiks/ đóng, gắn, lắp; sửa chữa, sửa sang
 87. fixed (adj) đứng yên, bất động
 88. flag (n) /’flæg/ quốc kỳ
 89. flame (n) /fleim/ ngọn lửa
 90. flash (v) (n) /flæ∫/ loé sáng, vụt sáng; ánh sáng lóe lên, đèn nháy
 91. flat (adj) (n) /flæt/ bằng phẳng, bẹt, nhẵn; dãy phòng, căn phòng, mặt phẳng
 92. flavour (BrE) (NAmE flavor) (n) (v) /’fleivə/ vị, mùi; cho gia vị, làm tăng thêm mùi vị
 93. flesh (n) /fle∫/ thịt
 94. flight (n) /flait/ sự bỏ chạy, rút chạy; sự bay, chuyến bay
 95. float (v) /floʊt/ nổi, trôi, lơ lửng
 96. flood (n) (v) /flʌd/ lụt, lũ lụtl; tràn đầy, tràn ngập
 97. floor (n) /flɔ:/ sàn, tầng (nhà)
 98. flour (n) /´flauə/ bột, bột mỳ
 99. flow (n) (v) /flow/ sự chảy; chảy
 100. flower (n) /’flauə/ hoa, bông, đóa, cây hoa
 101. flu (n) /flu:/ bệnh cúm
 102. fly (v) (n) /flaɪ/ bay; sự bay, quãng đường bay
 103. flying (adj) (n) /´flaiiη/ biết bay; sự bay, chuyến bay
 104. focus (v) (n) /’foukəs/ tập trung; trung tâm, trọng tâm ((n)bóng)
 105. fold (v) (n) /foʊld/ gấp, vén, xắn; nếp gấp
 106. folding (adj) /´fouldiη/ gấp lại được
 107. follow (v) /’fɔlou/ đi theo sau, theo, tiếp theo
 108. following (adj) (n)prep. /´fɔlouiη/ tiếp theo, theo sau, sau đây; sau, tiếp theo
 109. food (n) /fu:d/ đồ ăn, thức, món ăn
 110. foot (n) /fut/ chân, bàn chân
 111. football (n) /ˈfʊtˌbɔl/ bóng đá
 112. for prep. /fɔ:,fə/ cho, dành cho…
 113. force (n) (v) /fɔ:s/ sức mạnh; ép buộc, cưỡng ép
 114. forecast (n) (v) /fɔ:’kɑ:st/ sự dự đoán, dự báo; dự đoán, dự báo
 115. foreign (adj) /’fɔrin/ (thuộc) nước ngoài, từ nước ngoài, ở nước ngoài
 116. forest (n) /’forist/ rừng
 117. forever (BrE also for ever) (adv) /fə’revə/ mãi mãi
 118. forget (v) /fə’get/ quên
 119. forgive (v) /fərˈgɪv/ tha, tha thứ
 120. fork (n) /fɔrk/ cái nĩa
 121. form (n) (v) /fɔ:m/ hình thể, hình dạng, hình thức; làm thành, được tạo thành
 122. formal (adj) /fɔ:ml/ hình thức
 123. formally (adv) /’fo:mзlaiz/ chính thức
 124. former (adj) /´fɔ:mə/ trước, cũ, xưa, nguyên
 125. formerly (adv) /´fɔ:məli/ trước đây, thuở xưa
 126. formula (n) /’fɔ:mjulə/ công thức, thể thức, cách thức
 127. fortune (n) /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có, sự thịnh vượng
 128. forward (also forwards) (adv) /ˈfɔrwərd/ về tương lai, sau này ở phía trước, tiến về phía trước
 129. forward (adj) /ˈfɔrwərd/ ở phía trước, tiến về phía trước
 130. found (v) /faund/ (q.k of find) tìm, tìm thấy
 131. foundation (n) /faun’dei∫n/ sự thành lập, sự sáng lập; tổ chức
 132. frame (n) (v) /freim/ cấu trúc, hệ thống; dàn xếp, bố trí
 133. free (adj) (v) (adv) /fri:/ miễn phí, tự do, giải phóng, trả tự do
 134. freely (adv) /´fri:li/ tự do, thoải mái
 135. freedom (n) /’fri:dəm/ sự tự do; nền tự do
 136. freeze (v) /fri:z/ đóng băng, đông lạnh
 137. frozen (adj) /frouzn/ lạnh giá
 138. frequent (adj) /ˈfrikwənt/ thường xuyên
 139. frequently (adv) /´fri:kwəntli/ thường xuyên
 140. fresh (adj) /freʃ/ tươi, tươi tắn
 141. freshly (adv) /´freʃli/ tươi mát, khỏe khoắn
 142. Friday (n) (abbr. Fri.) /´fraidi/ thứ Sáu
 143. fridge (n) (BrE) /fridЗ/ tủ lạnh
 144. friend (n) /frend/ người bạn make friends (with) kết bạn với
 145. friendly (adj) /´frendli/ thân thiện, thân mật
 146. unfriendly (adj) /ʌn´frendli/ không thân thiện, không có thiện cảm
 147. friendship (n) /’frendʃipn/ tình bạn, tình hữu nghị
 148. frighten (v) /ˈfraɪtn/ làm sợ, làm hoảng sợ
 149. frightening (adj) /´fraiəniη/ kinh khủng, khủng khiếp
 150. frightened (adj) /’fraitnd/ hoảng sợ, khiếp sợ
 151. from prep. /frɔm/ frəm/ từ
 152. front (n) (adj) /frʌnt/ mặt; đằng trước, về phía trước
 153. in front (of) ở phía trước
 154. freeze (n) (v) /fri:z/ sự đông lạnh, sự giá lạnh; làm đông, làm đóng băng
 155. fruit (n) /fru:t/ quả, trái cây
 156. fry (v) (n) /frai/ rán, chiên; thịt rán
 157. fuel (n) /ˈfyuəl/ chất đốt, nhiên liệu
 158. full (adj) /ful/ đầy, đầy đủ
 159. fully (adv) /´fuli/ đầy đủ, hoàn toàn
 160. fun (n) (adj) /fʌn/ sự vui đùa, sự vui thích; hài hước
 161. make fun of đùa cợt, chế giễu, chế nhạo
 162. function (n) (v) /ˈfʌŋkʃən/ chức năng; họat động, chạy (máy)
 163. fund (n) (v) /fʌnd/ kho, quỹ; tài trợ, tiền bạc, để tiền vào công quỹ
 164. fundamental (adj) /,fʌndə’mentl/ cơ bản, cơ sở, chủ yếu
 165. funeral (n) /ˈfju:nərəl/ lễ tang, đám tang
 166. funny (adj) /´fʌni/ buồn cười, khôi hài
 167. fur (n) /fə:/ bộ da lông thú
 168. furniture (n) /’fə:nitʃə/ đồ đạc (trong nhà)
 169. further, furthest cấp so sánh của far
 170. future (n) (adj) /’fju:tʃə/ tương lai

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ F

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ F” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x