Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu thành phố, huyện, phường, xã, thị trấn

Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu thành phố, huyện, phường, xã, thị trấn

Tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện với 260 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 9 thị trấn và 241 xã.

Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Thái Bình có 1 thành phố: Thái Bình (10 phường, 9 xã)

Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Thái Bình có 7 huyện:

  • Đông Hưng (1 thị trấn, 37 xã)
  • Hưng Hà (2 thị trấn, 33 xã)
  • Kiến Xương (1 thị trấn, 32 xã)
  • Quỳnh Phụ (2 thị trấn, 35 xã)
  • Thái Thụy (1 thị trấn, 35 xã)
  • Tiền Hải (1 thị trấn, 31 xã)
  • Vũ Thư (1 thị trấn, 29 xã)

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu thành phố, huyện, phường, xã, thị trấn” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *