Tỉnh Sơn La có bao nhiêu thành phố, huyện, phường, thị trấn, xã?

Tỉnh Sơn La có bao nhiêu thành phố, huyện, phường, thị trấn, xã?

Tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 11 huyện với 204 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 phường, 9 thị trấn và 188 xã.

Tỉnh Sơn La có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Sơn La có 1 thành phố: Sơn Là (7 phường, 5 xã).

Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Hưng Yên có 11 huyện:

 • Bắc Yên (1 thị trấn, 15 xã)
 • Mai Sơn (1 thị trấn, 21 xã)
 • Mộc Châu (2 thị trấn, 13 xã)
 • Mường La (1 thị trấn, 15 xã)
 • Phù Yên (1 thị trấn, 26 xã)
 • Quỳnh Nhai (11 xã)
 • Sông Mã (1 thị trấn, 18 xã)
 • Sốp Cộp (8 xã)
 • Thuận Châu (1 thị trấn, 28 xã)
 • Vân Hồ (14 xã)
 • Yên Châu (1 thị trấn, 14 xã)

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Sơn La có bao nhiêu thành phố, huyện, phường, thị trấn, xã?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *