Tỉnh Sóc Trăng Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã, Phường Thị Trấn?

Tỉnh Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện với 109 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 12 thị trấn và 80 xã.

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Sóc Trăng có 1 thành phố: Sóc Trăng.

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Sóc Trăng có 2 thị xã: Vĩnh Châu, Ngã Năm.

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Sóc Trăng có 8 huyện: Mỹ Xuyên, Trần Đề, Long Phú, Kế Sách, Cù Lao Dung, Châu Thành, Mỹ Tú, Thạnh Trị.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Sóc Trăng Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã, Phường Thị Trấn?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.