Tỉnh Quảng Ngãi Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã?

Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã.

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Quảng Ngãi có 1 thành phố: Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Quảng Ngãi có 1 thị xã: Đức Phổ.

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Quảng Ngãi có 11 huyện: Ba Tơ, Bình Sơn, Lý Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Quảng Ngãi Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.