Tỉnh Phú Yên Có Bao Nhiêu Thành Phố, Thị Xã, Huyện?

Tỉnh Phú Yên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện với 110 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường, 6 thị trấn và 83 xã.

Tỉnh Phú Yên có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Phú Yên có 1 thành phố: Tuy Hòa.

Tỉnh Phú Yên có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Phú Yên có 2 thị xã: Đông Hòa, Sông Cầu.

Tỉnh Phú Yên có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Phú Yên có 6 huyện: Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Phú Yên Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.