Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi? Bảng Tổng Hợp Tuổi Đầy Đủ

Bảng tổng hợp tính tuổi đến năm 2021 theo lịch âm dương chính xác, có icon mô tả con giáp tương ứng.

Đến 2021 – Năm nay bao nhiêu tuổi?

Năm sinhTuổi âm lịchTuổi dương lịch
2021 - Tân Sửu 🐮1 tuổi0 tuổi
2020 - Canh Tí 🐭2 tuổi1 tuổi
2019 - Kỷ Hợi 🐷3 tuổi2 tuổi
2018 - Mậu Tuất 🐶4 tuổi3 tuổi
2017 - Đinh Dậu 🐔5 tuổi4 tuổi
2016 - Bính Thân 🐵6 tuổi5 tuổi
2015 - Ất Mùi 🐐7 tuổi6 tuổi
2014 - Giáp Ngọ 🐎8 tuổi7 tuổi
2013 - Quý Tị 🐍9 tuổi8 tuổi
2012 - Nhâm Thìn 🐉10 tuổi9 tuổi
2011 - Tân Mão 😸11 tuổi10 tuổi
2010 - Canh Dần 🐯12 tuổi11 tuổi
2009 - Kỷ Sửu 🐮13 tuổi12 tuổi
2008 - Mậu Tí 🐭14 tuổi13 tuổi
2007 - Đinh Hợi 🐷15 tuổi14 tuổi
2006 - Bính Tuất 🐶16 tuổi15 tuổi
2005 - Ất Dậu 🐔17 tuổi16 tuổi
2004 - Giáp Thân 🐵18 tuổi17 tuổi
2003 - Quý Mùi 🐐19 tuổi18 tuổi
2002 - Nhâm Ngọ 🐎20 tuổi19 tuổi
2001 - Tân Tị 🐍21 tuổi20 tuổi
2000 - Canh Thìn 🐉22 tuổi21 tuổi
1999 - Kỷ Mão 😸23 tuổi22 tuổi
1998 - Mậu Dần 🐯24 tuổi23 tuổi
1997 - Đinh Sửu 🐮25 tuổi24 tuổi
1996 - Bính Tí 🐭26 tuổi25 tuổi
1995 - Ất Hợi 🐷27 tuổi26 tuổi
1994 - Giáp Tuất 🐶28 tuổi27 tuổi
1993 - Quý Dậu 🐔29 tuổi28 tuổi
1992 - Nhâm Thân 🐵30 tuổi29 tuổi
1991 - Tân Mùi 🐐31 tuổi30 tuổi
1990 - Canh Ngọ 🐎32 tuổi31 tuổi
1989 - Kỷ Tị 🐍33 tuổi32 tuổi
1988 - Mậu Thìn 🐉34 tuổi33 tuổi
1987 - Đinh Mão 😸35 tuổi34 tuổi
1986 - Bính Dần 🐯36 tuổi35 tuổi
1985 - Ất Sửu 🐮37 tuổi36 tuổi
1984 - Giáp Tí 🐭38 tuổi37 tuổi
1983 - Quý Hợi 🐷39 tuổi38 tuổi
1982 - Nhâm Tuất 🐶40 tuổi39 tuổi
1981 - Tân Dậu 🐔41 tuổi40 tuổi
1980 - Canh Thân 🐵42 tuổi41 tuổi
1979 - Kỷ Mùi 🐐43 tuổi42 tuổi
1978 - Mậu Ngọ 🐎44 tuổi43 tuổi
1977 - Đinh Tị 🐍45 tuổi44 tuổi
1976 - Bính Thìn 🐉46 tuổi45 tuổi
1975 - Ất Mão 😸47 tuổi46 tuổi
1974 - Giáp Dần 🐯48 tuổi47 tuổi
1973 - Quý Sửu 🐮49 tuổi48 tuổi
1972 - Nhâm Tí 🐭50 tuổi49 tuổi
1971 - Tân Hợi 🐷51 tuổi50 tuổi
1970 - Canh Tuất 🐶52 tuổi51 tuổi
1969 - Kỷ Dậu 🐔53 tuổi52 tuổi
1968 - Mậu Thân 🐵54 tuổi53 tuổi
1967 - Đinh Mùi 🐐55 tuổi54 tuổi
1966 - Bính Ngọ 🐎56 tuổi55 tuổi
1965 - Ất Tị 🐍57 tuổi56 tuổi
1964 - Giáp Thìn 🐉58 tuổi57 tuổi
1963 - Quý Mão 😸59 tuổi58 tuổi
1962 - Nhâm Dần 🐯60 tuổi59 tuổi
1961 - Tân Sửu 🐮61 tuổi60 tuổi
1960 - Canh Tí 🐭62 tuổi61 tuổi
1959 - Kỷ Hợi 🐷63 tuổi62 tuổi
1958 - Mậu Tuất 🐶64 tuổi63 tuổi
1957 - Đinh Dậu 🐔65 tuổi64 tuổi
1956 - Bính Thân 🐵66 tuổi65 tuổi
1955 - Ất Mùi 🐐67 tuổi66 tuổi
1954 - Giáp Ngọ 🐎68 tuổi67 tuổi
1953 - Quý Tị 🐍69 tuổi68 tuổi
1952 - Nhâm Thìn 🐉70 tuổi69 tuổi
1951 - Tân Mão 😸71 tuổi70 tuổi
1950 - Canh Dần 🐯72 tuổi71 tuổi
1949 - Kỷ Sửu 🐮73 tuổi72 tuổi
1948 - Mậu Tí 🐭74 tuổi73 tuổi
1947 - Đinh Hợi 🐷75 tuổi74 tuổi
1946 - Bính Tuất 🐶76 tuổi75 tuổi
1945 - Ất Dậu 🐔77 tuổi76 tuổi
1944 - Giáp Thân 🐵78 tuổi77 tuổi
1943 - Quý Mùi 🐐79 tuổi78 tuổi
1942 - Nhâm Ngọ 🐎80 tuổi79 tuổi
1941 - Tân Tị 🐍81 tuổi80 tuổi
1940 - Canh Thìn 🐉82 tuổi81 tuổi
1939 - Kỷ Mão 😸83 tuổi82 tuổi
1938 - Mậu Dần 🐯84 tuổi83 tuổi
1937 - Đinh Sửu 🐮85 tuổi84 tuổi
1936 - Bính Tí 🐭86 tuổi85 tuổi
1935 - Ất Hợi 🐷87 tuổi86 tuổi
1934 - Giáp Tuất 🐶88 tuổi87 tuổi
1933 - Quý Dậu 🐔89 tuổi88 tuổi
1932 - Nhâm Thân 🐵90 tuổi89 tuổi
1931 - Tân Mùi 🐐91 tuổi90 tuổi
1930 - Canh Ngọ 🐎92 tuổi91 tuổi
1929 - Kỷ Tị 🐍93 tuổi92 tuổi
1928 - Mậu Thìn 🐉94 tuổi93 tuổi
1927 - Đinh Mão 😸95 tuổi94 tuổi
1926 - Bính Dần 🐯96 tuổi95 tuổi
1925 - Ất Sửu 🐮97 tuổi96 tuổi
1924 - Giáp Tí 🐭98 tuổi97 tuổi
1923 - Quý Hợi 🐷99 tuổi98 tuổi
1922 - Nhâm Tuất 🐶100 tuổi99 tuổi
Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi? 1

Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi?

4.5 / 5 ( 131 bình chọn ) Mấy tuổi học lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Theo luật phổ cập giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì độ tuổi đi học được tính như sau: Cấp 1: Tiểu học cơ sở […]

Hắt xì hơi 1, 2, 3, 4 cái có điềm báo gì? Xem điềm hắt xì hơi theo ngày giờ 2

Hắt xì hơi 1, 2, 3, 4 cái có điềm báo gì? Xem điềm hắt xì hơi theo ngày giờ

4.9 / 5 ( 61 bình chọn ) Hắt xì hơi hay nhảy mũi là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị tác động bởi kích thích có trong không khí, môi trường, cũng là biểu hiện cho thấy cơ thể đang trong tình trạng không tốt. Tuy nhiên việc hắt xì […]