Một số trình duyệt Web phổ biến hiện nay? Kể tên một số trình duyệt Web?

5/5 - (16 bình chọn)

Câu hỏi: Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

  • A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…
  • B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…
  • C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,…
  • D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Trả lời: 

Các trình duyệt web phổ biến nhất là Chrome, Firefox, Internet Explorer và Microsoft Edge(Edge Chromuim).

→ Đáp án B

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0