Tỉnh Lạng Sơn Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Xã?

Tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 10 huyện với 200 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 5 phường, 14 thị trấn và 181 xã.

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Lạng Sơn có 1 thành phố: Lạng Sơn.

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Lạng Sơn có 10 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Lạng Sơn Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Xã?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.