Tỉnh Lâm Đồng Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã?

Tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh và 10 huyện với 142 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Lâm Đồng có 2 thành phố: Đà Lạt, Bảo Lộc.

Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Lâm Đồng có 10 huyện: Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Lâm Đồng Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.