Kinh nghiệm

Những câu nói hay về Teamwork, danh ngôn về Teamwork

Những câu nói hay về Teamwork, danh ngôn về Teamwork

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, những câu nói hay về Teamwork của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau. Những câu nói hay về Teamwork Bạn cần đúng người, không nhất thiết phải là người tốt nhất. – Jack Ma Bạn phải khiến đội ngũ […]

Những câu nói hay về sự điên rồ, danh ngôn về sự điên rồ

Những câu nói hay về sự điên rồ, danh ngôn về sự điên rồ

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, những câu nói hay về sự điên rồ của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau. Những câu nói hay về sự điên rồ Ai cũng điên rồ không nhiều thì ít vào một lúc nào đó. – Rudyard Kipling […]

Những câu nói hay về lao động, danh ngôn về lao động

Những câu nói hay về lao động, danh ngôn về lao động

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, những câu nói hay về lao động của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau. Danh ngôn về lao động Anh phải lao động và táo bạo nếu anh thực sự muốn sống. – Vincent Van Gogh Bạn dậy sớm […]

Châm ngôn về hoàn cảnh sống

Châm ngôn về hoàn cảnh sống

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập những câu nói, danh ngôn, châm ngôn về hoàn cảnh sống của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau. Châm ngôn về hoàn cảnh sống Ai cũng có thể vượt lên hoàn cảnh và đạt được thành công nếu họ quyết liệt […]

Những câu nói Tiếng Anh hay về sự im lặng, STT Tiếng Anh về sự im lặng

Những câu nói Tiếng Anh hay về sự im lặng

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về sự im lặng của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau. Những câu nói Tiếng Anh hay về sự im lặng Odd how much it hurts when a friend moves away- […]

Những câu nói Tiếng Anh hay về sự lạc quan

Những câu nói Tiếng Anh hay về sự lạc quan

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về sự lạc quan của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau. Những câu nói Tiếng Anh hay về sự lạc quan Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be […]

Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân 1

Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập cap Tiếng Anh và những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau. Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, […]

Top 100+ Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn, Danh Ngôn Hay

Những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn, danh ngôn Tiếng Anh về tình bạn

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau. Danh ngôn Tiếng Anh về tình bạn Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not […]

Top 100+ Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Sự Cố Gắng, Danh Ngôn Hay

Những câu nói Tiếng Anh hay về sự cố gắng, danh ngôn Tiếng Anh về sự cố gắng

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập câu nói truyền cảm hứng, danh ngôn (quotes), châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về sự cố gắng của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau. Danh ngôn Tiếng Anh về sự cố gắng You never know what you can […]

Top 100+ Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Học Tập, Danh Ngôn Hay

Những câu nói Tiếng Anh hay về học tập, danh ngôn Tiếng Anh về học tập

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về học tập của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau. Danh ngôn Tiếng Anh về học tập The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from […]