Tỉnh Khánh Hòa Có Bao Nhiêu Thành Phố, Thị Xã, Huyện?

Tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh, 1 thị xã và 6 huyện với 139 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 35 phường, 6 thị trấn và 98 xã.

Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Khánh Hòa có 2 thành phố: Nha Trang, Cam Ranh.

Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Khánh Hòa có 1 thị xã: Ninh Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Khánh Hòa có 6 huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Trường Sa.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Khánh Hòa Có Bao Nhiêu Thành Phố, Thị Xã, Huyện?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.