Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu thành phố, thị xã, huyện, phường, thị trấn?

Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu thành phố, thị xã, huyện, phường, thị trấn?

Tỉnh Hưng Yên được phân chia thành 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 14 phường và 8 thị trấn.

Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Hưng Yên có 1 thành phố: Hưng Yên (7 phường, 10 xã).

Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Hưng Yên có 1 thị xã: Mỹ Hào (phường, 6 xã).

Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Hưng Yên có 8 huyện:

  • Ân Thi (1 thị trấn, 20 xã)
  • Khoái Châu (1 thị trấn, 24 xã)
  • Kim Động (1 thị trấn, 16 xã)
  • Phù Cừ (1 thị trấn, 13 xã)
  • Tiên Lữ (1 thị trấn, 14 xã)
  • Văn Giang (1 thị trấn, 10 xã)
  • Văn Lâm (1 thị trấn, 10 xã)
  • Yên Mỹ (1 thị trấn, 16 xã)

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu thành phố, thị xã, huyện, phường, thị trấn?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *