Tỉnh Thừa Thiên Huế Có Bao Nhiêu Thành Phố, Thị Xã, Huyện?

Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 9 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm: 1 thành phố, 2 thị xã và 06 huyện.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 1 thành phố: Huế.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 thị xã: Hương Thủy, Hương Trà.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Huế Có Bao Nhiêu Thành Phố, Thị Xã, Huyện?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.