Category Archives: ✅Hỏi đáp

Có bao nhiêu nước trên thế giới? Dữ liệu 2020

Có bao nhiêu nước trên thế giới? Dữ liệu 2020 1

Có bao nhiêu nước trên thế giới? Trên thế giới hiện này có 254 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: 193 quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc, 2 nước Quan sát viên Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, là những quốc gia, vùng lãnh thổ chưa được công nhận. Quốc gia, vùng lãnh […]

Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi?

Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi? 2

Mấy tuổi học lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Theo luật phổ cập giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì độ tuổi đi học được tính như sau: Cấp 1: Tiểu học cơ sở 6 tuổi học lớp 1 7 tuổi học […]