✅ Học tiếng anh

Từ vựng Tiếng Anh về Sân Bay, Chủ đề Sân Bay 1

Từ vựng Tiếng Anh về Sân Bay, Chủ đề Sân Bay

Từ vựng Tiếng Anh về Sân Bay có tất cả 12 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ vựng Tiếng Anh về Sân Bay 1. pilot /ˈpaɪlət/ phi công 2. flight attendant tiếp viên hàng không 3. plane /pleɪn/ […]

68+ Từ vựng Tiếng Anh về Bóng Đá, Chủ đề Bóng Đá 2

68+ Từ vựng Tiếng Anh về Bóng Đá, Chủ đề Bóng Đá

Từ vựng Tiếng Anh về Bóng Đá có tất cả 68 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ vựng Tiếng Anh về Bóng Đá Attacking midfielder : Tiền vệ tấn công Centre midfielder : Trung tâm Deep-lying playmaker : […]

152+ Từ vựng Tiếng Anh về các Môn Học, Chủ đề Môn Học 3

152+ Từ vựng Tiếng Anh về các Môn Học, Chủ đề Môn Học

Từ vựng Tiếng Anh về Môn Học có tất cả 152 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ vựng Tiếng Anh về các Môn Học school skuːl trường học nursery school ˈnɜːsəri skuːl trường mẫu giáo (2-5 tuổi) primary school […]

36+ Từ vựng Tiếng Anh về Facebook, Chủ đề Facebook 4

36+ Từ vựng Tiếng Anh về Facebook, Chủ đề Facebook

Từ vựng Tiếng Anh về Facebook có tất cả 36 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ vựng Tiếng Anh về Facebook Facebook users / [ˈfeɪsbʊk] ˈjuːz.əz / người dùng Facebook Social network / ˈsəʊʃ.əl ˈne.twɜːk / mạng xã […]

78+ Từ vựng Tiếng Anh về Giao Thông, Chủ đề Giao Thông 5

78+ Từ vựng Tiếng Anh về Giao Thông, Chủ đề Giao Thông

Từ vựng Tiếng Anh về Giao Thông có tất cả 78 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ vựng Tiếng Anh về Giao Thông road: đường traffic: giao thông vehicle: phương tiện roadside: lề đường car hire: thuê xe […]

50+ Từ vựng Tiếng Anh về Quần Áo, Chủ đề Quần Áo 6

50+ Từ vựng Tiếng Anh về Quần Áo, Chủ đề Quần Áo

Từ vựng Tiếng Anh về Quần Áo có tất cả 50 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ vựng Tiếng Anh về Quần Áo dress /dres/ váy liền 
skirt /skə:t/ chân váy 
high heel /hai hi:l/ giày cao gót […]

26+ Từ vựng Tiếng Anh về Bạn Bè, Tình Bạn 7

26+ Từ vựng Tiếng Anh về Bạn Bè, Tình Bạn

Từ vựng Tiếng Anh về Bạn Bè có tất cả 26 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ vựng Tiếng Anh về Bạn Bè mate /meit/ pal /pæl/ bạn chum /tʃʌm/ bạn thân, người chung phòng buddy /’bʌdi/ bạn […]

24+ Từ vựng Tiếng Anh trong Nhà Bếp 8

24+ Từ vựng Tiếng Anh trong Nhà Bếp

Từ vựng Tiếng Anh trong Nhà Bếp có tất cả 24 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ vựng Tiếng Anh trong Nhà Bếp kettle /ˈket.l̩/ ấm đun nước toaster /ˈtəʊ.stər/ lò nướng bánh microwave oven /ˈmaɪ.krə.weɪv/ /ˈʌv.ən/ lò […]

50+ Từ vựng Tiếng Anh về Du Lịch Biển, Chủ đề Du Lịch Biển 9

50+ Từ vựng Tiếng Anh về Du Lịch Biển, Chủ đề Du Lịch Biển

Từ vựng Tiếng Anh về Du Lịch Biển có tất cả 50 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ vựng Tiếng Anh về Du Lịch Biển Sea /si:/: biển Ocean /’ouʃn/: đại dương Wave /weiv/: sóng boogie board: /ˈbʊɡi […]

53+ Từ vựng Tiếng Anh về Lễ Hội, Chủ đề Lễ Hội 10

53+ Từ vựng Tiếng Anh về Lễ Hội, Chủ đề Lễ Hội

Từ vựng Tiếng Anh về Miêu Tả Ngoại Hình có tất cả 53 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ vựng Tiếng Anh về Lễ Hội New Year’s Day: Ngày Đầu Năm Mới April Fools’ Day: Ngày Nói dối […]