99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm

Bướm là sinh vật xinh đẹp với màu sắc tươi sáng và ý nghĩa sâu sắc. Bởi vì điều này, hình xăm con bướm luôn là thiết kế phổ biến cho các nghệ sĩ xăm hình và khách hàng của họ. Đọc bài viết để xem những mẫu hình xăm con bướm đẹp và ý nghĩa.

Hình xăm con bướm có ý nghĩa gì?

Tùy thuộc vào hình dạng, màu sắc hay các nền văn hóa khác nhau mà hình xăm con bướm sẽ tượng trưng cho những điều khác nhau. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, bạn nên xem xét tính biểu tượng tổng thể của con bướm.

Nữ tính: Đôi cánh mỏng manh và màu sắc rực rỡ của chúng cũng gắn liền với sự nữ tính. Đó là lý do tại sao hình xăm được nhiều cô gái yêu thích.

Sự tự do: Đôi cánh rực rỡ của chúng tượng trưng cho sự bay bổng và tự do, đó là một ý nghĩa phổ biến khác gắn liền với chúng, đặc biệt là trong thế giới hình xăm.

Lòng tin: Bướm thường được chọn để đại diện cho những trở ngại mà một cá nhân đã vượt qua và có liên quan đến sự tự tin hoặc hành động đạt được sự tự tin.

Những con bướm bắt đầu như những con sâu bướm trước khi biến thành những sinh vật xinh đẹp vốn có, điều này đóng vai trò như một phép ẩn dụ cho sự phát triển cá nhân vượt qua những thách thức trong việc tìm kiếm cá tính của bạn.

Tổng hợp những mẫu hình xăm con bướm ý nghĩa và đẹp

Hình xăm con bướm mini (nhỏ)

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 2

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 3

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 4

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 5

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 6

Hình xăm con bướm ở vai

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 7

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 8

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 9

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 10

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 11

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 12

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 13

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 14

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 15

Hình xăm con bướm ở cổ

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 16

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 17

Hình xăm con bướm ở tay

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 18

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 19

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 20

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 21

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 22

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 23

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 24

Hình xăm con bướm nhỏ ở cổ tay

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 25

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 26

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 27

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 28

Hình xăm con Bướm và chòm sao Thiên Bình
Hình xăm con Bướm và chòm sao Thiên Bình

Hình xăm con bướm sau lưng

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 29

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 30

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 31

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 32

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 33

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 34

Hình xăm con bướm ở chân

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 35

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 36

Hình xăm con bướm ở cổ chân

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 37

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 38

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 39

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 40

Hình xăm con bướm đơn giản

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 41

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 42

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 43

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 44

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 45

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 46

Hình xăm con bướm 3D

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 47

Hình xăm con bướm đen

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 48

99+ Mẫu Hình Xăm Con Bướm Đẹp & Ý Nghĩa Hình Xăm Con Bướm 49

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0