Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu thành phố, thị xã, huyện, phường?

Tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện với 216 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường, 13 thị trấn, và 182 xã.

Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Hà Tĩnh có 1 thành phố: Hà Tĩnh (10 phường, 5 xã).

Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Hà Tĩnh có 2 thị xã:

 • Hồng Lĩnh (phường, 1 xã).
 • Kỳ Anh (phường, 5 xã).

Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Hà Tĩnh có 10 huyện:

 • Can Lộc (2 thị trấn, 16 xã)
 • Cẩm Xuyên (2 thị trấn, 21 xã)
 • Đức Thọ (1 thị trấn, 15 xã)
 • Hương Khê (1 thị trấn, 20 xã)
 • Hương Sơn (2 thị trấn, 23 xã)
 • Kỳ Anh (20 xã)
 • Lộc Hà (1 thị trấn, 11 xã)
 • Nghi Xuân (2 thị trấn, 15 xã)
 • Thạch Hà (1 thị trấn, 21 xã)
 • Vũ Quang (1 thị trấn, 9 xã)

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu thành phố, thị xã, huyện, phường?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu thành phố, thị xã, huyện, phường, thị trấn?

Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu thành phố, thị xã, huyện, phường, thị trấn?

5 / 5 ( 19 bình chọn ) Tỉnh Hưng Yên được phân chia thành 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 14 phường và 8 thị trấn. Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu […]

Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu thành phố, huyện, phường, xã, thị trấn

Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu thành phố, huyện, phường, xã, thị trấn

5 / 5 ( 11 bình chọn ) Tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện với 260 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 9 thị trấn và 241 xã. Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu thành phố? […]

Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu thành phố, huyện, xã, thị trấn?

Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu thành phố, huyện, xã, thị trấn?

5 / 5 ( 20 bình chọn ) Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 209 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 15 thị trấn và 184 xã. Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu thành phố? Tỉnh Bắc […]

Tỉnh Nam Định có bao nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã, Thị Trấn?

Tỉnh Nam Định có bao nhiêu thành phố, huyện, xã, thị trấn?

5 / 5 ( 9 bình chọn ) Tỉnh Nam Định có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 226 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 188 xã, 22 phường và 16 thị trấn. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài […]

Thành Phố Hải Phòng có bao nhiêu Quận Huyện?

Thành phố Hải Phòng có bao nhiêu quận huyện?

5 / 5 ( 8 bình chọn ) Thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 7 quận nội thành, 6 huyện ngoại thành và 2 huyện đảo với 217 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 66 phường, 10 thị trấn và 141 xã. Cùng […]

Tỉnh Hải Dương có bao nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã, Thị Trấn?

Tỉnh Hải Dương có bao nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã, Thị Trấn?

5 / 5 ( 8 bình chọn ) Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện với 235 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 47 phường, 178 xã và 10 thị trấn. Cùng tìm hiểu chủ đề […]