Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu thành phố, thị xã, huyện, phường?

Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu thành phố, thị xã, huyện, phường? 1

Tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện với 216 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường, 13 thị trấn, và 182 xã.

Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Hà Tĩnh có 1 thành phố: Hà Tĩnh (10 phường, 5 xã).

Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Hà Tĩnh có 2 thị xã:

 • Hồng Lĩnh (phường, 1 xã).
 • Kỳ Anh (phường, 5 xã).

Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Hà Tĩnh có 10 huyện:

 • Can Lộc (2 thị trấn, 16 xã)
 • Cẩm Xuyên (2 thị trấn, 21 xã)
 • Đức Thọ (1 thị trấn, 15 xã)
 • Hương Khê (1 thị trấn, 20 xã)
 • Hương Sơn (2 thị trấn, 23 xã)
 • Kỳ Anh (20 xã)
 • Lộc Hà (1 thị trấn, 11 xã)
 • Nghi Xuân (2 thị trấn, 15 xã)
 • Thạch Hà (1 thị trấn, 21 xã)
 • Vũ Quang (1 thị trấn, 9 xã)

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu thành phố, thị xã, huyện, phường?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *