Tỉnh Hà Nam Có Bao Nhiêu Thành Phố, Thị Xã, Huyện?

Tỉnh Hà Nam có 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 4 huyện với 109 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 6 thị trấn, 20 phường và 83 xã.

Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Hà Nam có 1 thành phố: Phủ Lý.

Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Hà Nam có 1 thị xã: Duy Tiên.

Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Hà Nam có 4 huyện: Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Hà Nam Có Bao Nhiêu Thành Phố, Thị Xã, Huyện?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.