Trong những thứ mà bạn có thể trao đi mà vẫn giữ lại có lời nói, nụ cười, và một trái tim biết ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.