Bạn bắt đầu ở đâu không quan trọng bằng việc bạn kết thúc ở đâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.