Hãy học lịch sử, hãy học lịch sử. Trong lịch sử có tất cả những bí mật của tài trị quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.