Nếu ta bắt đầu cuộc tranh cãi giữa quá khứ và hiện tại, ta sẽ phát hiện mình đã đánh mất tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.