Nói không phải là làm. Nói lời hay cũng là điều tốt; thế nhưng lời nói vẫn không phải là hành động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.