Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.