Câu nói hay về Vũ trụ

Vũ trụ bao gồm tất cả các vật chất, năng lượng và không gian hiện có, được coi là một tổng thể. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Những câu nói hay về vũ trụ”.