Tất cả mọi người đều sinh ra với một cái mũi và mười ngón tay, nhưng không ai sinh ra có sẵn nhận thức về Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.