Tôi đã có đủ, không còn hy vọng cho gia tộc thảm hại này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.