Ngôi làng này có thể vẫn tồn tại những góc tối và mâu thuẫn, nhưng ta vẫn là Uchiha Itachi của làng Lá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.