Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi họ chết. Nó kết thúc khi họ mất niềm tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.