Ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng luôn có một điểm yếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.