Trong tất cả những tên bạo chúa ảnh hưởng tới nhân loại, bạo chúa về tôn giáo là tồi tệ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.