Tín ngưỡng vào Thần thánh tàn nhẫn làm nên người tàn nhẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.