Người ta không coi trọng sức khỏe cho tới khi đau yếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.