Thành công 90% là mồ hôi và 10% là cảm hứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.