Giá trị của bạn nằm ở việc bạn là ai, chứ không nằm ở việc bạn có gì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.