Không có gì thay thế được sự vất vả lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.