Ba điều cơ bản để đạt được bất cứ điều gì đáng giá là: Chăm chỉ, Bền bỉ, và Lẽ thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.