Nếu ta làm tất cả những gì mình có thể làm, ta sẽ làm chính bản thân mình kinh ngạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.