Để có một ý tưởng lớn, hãy có thật nhiều ý tưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.