Lời nói trần tục, sự im lặng thiêng liêng, nhưng cũng tàn bạo và chết chóc: vì thế chúng ta phải học cả hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.