Tôn giáo mà không có đạo đức tức là sự phá sản, gây khổ đau rất nhiều cho xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.