Cuộc đời bạn thay đổi vào ngày mà bạn chấp nhận trách nhiệm về nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.